کرج لاگ کنسل شد

متاسفانه به دلایل غیر قابل توضیح کرج لاگ منحل شد

۱۳ به در خوبی بود :دی (خبر مربوط به دروغ ۱۳ می‌باشد)

آرشیو خبرهای ۱۳ فروردین سال قبل

http://www.karajlug.org/news/5

http://www.karajlug.org/news/35/

در پنج شنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ توسط yottanami

عضو گروه‌کاربران اوریلی