جلسه جمعه ۳ اردیبهشت

جلسه بعدی کرج لاگ روز جمعه ۳ اردیبهشت در پارک فاتح (‌تنیس) ساعت ۱۶ برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

در چهارشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط K1.Hedayati

عضو گروه‌کاربران اوریلی