جلسه جمعه ۷ خرداد

جلسه بعدی کرج لاگ روز جمعه ۷ خرداد در آدرس گوهردشت، بلوار استقلال (ملکشاه) بین خیابان هشتم و نهم، کافه لونا ساعت ۱۷ برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

در چهارشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط yottanami

عضو گروه‌کاربران اوریلی