جلسه جمعه ۲۶ شهریور

جلسه بعدی کرج لاگ روز جمعه ۲۶ شهریور در پارک فاتح (‌تنیس) ساعت ۱۷ برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

در چهارشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط pourya

عضو گروه‌کاربران اوریلی