جلسه دوشنبه ۱۵ آذر

جلسه بعدی کرج لاگ روز دوشنبه ۱۵ آذر در آدرس گوهردشت بین خیابان دوازدهم و سیزدهم موسسه آموزشی تیام در ساعت ۱۸۰۰ برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

در جمعه، ۱۳ آذر ۱۳۹۵ توسط yottanami

عضو گروه‌کاربران اوریلی