جلسه ۱۰ خرداد

جلسه بعدی کرج لاگ روز چهارشنبه ۱۰ خرداد در آدرس جهانشهر، بلوار مولانا، سالن میلاد در ساعت ۱۸۰۰ برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

در چهارشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط yottanami

عضو گروه‌کاربران اوریلی