جلسه ۱۴ تیر

جلسه بعدی کرج لاگ روز چهارشنبه ۱۴ تیر در آدرس جهانشهر، بلوار مولانا، سالن میلاد در ساعت ۱۸۰۰ برگزار می شود. شرکت برای همگان آزاد و رایگان است.

در دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۶ توسط yottanami

عضو گروه‌کاربران اوریلی