جلسه بعدی کرج لاگ مورخ 19مرداد1396

جلسه بعدی کرج لاگ مورخ 19مرداد1396 ازساعت 18تا20 برگزار می باشد

آدرس محل برگزاری لاگ ؛بلوار ماهان روبروی استانداری باشگاه میلاد خانه ی استارتاپ

لینک آدرس محل برگزاری لاگ روی نقشه گوگل

https://goo.gl/maps/uNApuMHj1ft

در دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ توسط soroush

عضو گروه‌کاربران اوریلی