این دامنه به فروش می رسد

    به اشتراک بگذارید

این دامنه به فروش می رسد. متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی وانسانی گرچ لاگ از امروز ادامه نحواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر با آدرس april.fool@karajlug.org در تماس باشید. با تشکر.